GARANTIE-UITBREIDING

GARANTIE-UITBREIDING

Seizoen na seizoen, kilometer na kilometer, de veiligheid en prestaties van uw scooter komen altijd op de eerste plaats. Dit is de reden dat wij onze klanten de mogelijkheid aanbieden de garantie te verlengen na de 24 maanden die standaard worden aangeboden. Met specifieke paketten voor het derde en of vierde jaar. Een beetje extra onderhoud en aandacht voor u en uw voertuig, die ook assistentie garandeert in het geval van pech onderweg met alle voordelen van vandien. Ontdek welke combinatie het best bij u past, gebaseerd op hoe lang u het voertuig wil rijden en het aantal kilometers wat u denkt te gaan afleggen.
 
 
Top

VOORDELEN

  • Gehele dekking van de reparatiekosten die het gevolg zijn van productie of materiaalfouten.
  • Vervanging van beschadigde delen door orginele onderdelen.
  • Arbeid voor de- en montage inbegrepen.
  • Road assistance is inclusief reparatie en berging.
  • Gespecialiseerde en gecertificeerde Piaggio Service assistentie.
  • Scooter altijd effici├źnt inzetbaar.
  • Waardeverhogend bij wederverkoop.
Top

ALGEMENE SERVICE VOORWAARDEN

U kan gebruik maken van de verlengde garantie service als uw voertuig in zijn derde of derde en vierde levensjaar zit.

 
De verlengde garantie periode is 12 of 24 maanden, met een limiet van 50,000 km voor de 12 maanden verlenging en tot 60,000 km bij 24 maanden verlenging.
 
NB: de assistentie onder garantie wordt uitgevoerd door Geautoriseerde service centra, in die landen waar Piaggio service centra bestaan.
Top

ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN

De garantie verlenging kan aangekocht worden voor in uw bezit zijnde Piaggio voertuigen waarbij, vanaf het moment dat deze werden aangekocht, de onderhoudsintervallen en onderhoudswerkzaamheden zoals omschreven in de onderhoudstabellen in de gebruikershandleiding strikt nageleefd en uitgevoerd zijn. Op het moment van afsluiten van de garantie verlenging mag het totaal afgelegde aantal kilometers niet hoger zijnn dan 50,000 km (voor de 12 maanden verlenging) of 60,000 km (voor de 24 maanden verlenging); Het wordt aangeraden alle documentatie die het onderhoud door het geautoriseerde service netwerk aantonen te bewaren.; alle onderhoud en reparaties moeten door gekwalificeerd personeel met een hoog technisch niveau en specifieke kennis van de Piaggio producten worden uitgevoerd.; Zoals gebruikelijk is alle onderhoud en service zoals aangegeven in het onderhoudsschema volledig voor rekening van de klant. 

X-Care is voorbehouden aan voertuigen van meer dan 51 cc

Top

GARANTIE UITSLUITINGEN

Slijtagedelen of delen die bloot staan aan veroudering zoals: koppelingsdelen, keerringen, banden, accu's, lampen, zadel, slangen en overige delen van rubber, revisie sets, bedieningskabels etc. Let op ! De hiervoor genoemde delen zijn slechts een voorbeeld, derhalve kunnen er meer delen die niet in deze lijst staan waarop deze regel op van toepassing kan zijn. Schade als het gevolg van natuurgeweld en blootstelling aan weersomstandigheden (hagel, zon, regen,.....) en het bebruik van niet originele accessoires en iedere gebruikersschade. Schade veroorzaakt door: Incorrect uitgevoerde reparaties of onderhoudswerkzaamheden; het gebruik van brandstoffen en smeermiddelen die afwijken van de specificaties zoals voorgeschreven in de gebruikershandleiding.; schade door oververhitting die het gevolg is van een te laag peil van smeermiddelen.; ongevals of aanrijdingsschade zowel op de openbare weg als door andere oorzaak; defecten of outen in het algemeen; voertuigen die gebruikt worden in elke vorm van competitie, operbare demonstraties, shows of tests; oneigenlijk gebruik, verwaarlozing, onervarenheid. De garantie is niet geldig in de volgende gevallen: Als de garantieverlegingsprocedure niet correct geactiveerd is; als de identificatienummers van frame/chassis en/of van het motorblok gewijzigd of verwijderd zijn.; als de limiet voor het maximaal kilometrage overschreden is: 50,000 km voor de 12 maanden verlenging of 60,000 km voor de 24 maanden verlenging. De Piaggio Group behoudt zich het recht voor de garantieaanspraak te weigeren als aan een van de bovengenoemde voorwaarden niet volledig is voldaan door de klant.

Top