• RSV4 1100 Factory
  • RSV4 RF
  • RSV4 RR
  • Tuono V4 1100 Factory
  • Tuono V4 1100 RR
  • Shiver 900 MY18
  • RS 125 Replica GP
  • RS 125
RSV4 1100 Factory_thumb
RSV4

RSV4 1100 Factory

217 SHADES OF FUN

RSV4 RF_thumb
RSV4

RSV4 RF

為賽道而生 為山道而存

RSV4 RR_thumb
RSV4

RSV4 RR

為賽車手而設計,為真正騎士而打造

Tuono V4 1100 Factory_thumb
Tuono

Tuono V4 1100 Factory

DNA裏已經充滿着力量

Tuono V4 1100 RR_thumb
Tuono

Tuono V4 1100 RR

他的DNA裏已經充滿着力量

Shiver 900 MY18_thumb
Shiver

Shiver 900 MY18

同級最強

RS 125 Replica GP_thumb
RS

RS 125 Replica GP

Aprilia 在賽車運動上的象徵

RS 125_thumb
RS

RS 125

Aprilia 在賽車運動上的象徵