Επέκταση εγγύησης

Επέκταση εγγύησης

Επέκταση εγγύησης

Χρόνο με το χρόνο, χιλιόμετρο το χιλιόμετρο, η ασφάλεια και οι επιδόσεις του σκούτερ σου παραμένουν πάντοτε η πρώτη σου μέριμνα. Για τον λόγο αυτό, προσφέρουμε στους πελάτες μας την επιλογή της επέκτασης της εγγύησης στο σκούτερ ή τη μοτοσυκλέτα τους πέραν των 24 μηνών που παρέχονται ως στάνταρ εργοστασιακή εγγύηση, με ειδικά πακέτα για το τρίτο και τέταρτο έτος από την ημερομηνία αγοράς. Η ενεργοποίηση της επέκτασης εγγύησης πρέπει να γίνει σε διάστημα 180 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του οχήματος. Λίγη παραπάνω φροντίδα και προσοχή σε εσένα και το όχημά σου, που εγγυάται την κάλυψη σε περίπτωση βλάβης και συγχρόνως παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα της οδικής βοήθειας.

 

Top

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Συνολική κάλυψη των δαπανών επισκευής για βλάβες που οφείλονται σε κατασκευαστική ατέλεια ή σε αστοχία συναρμολόγησης εξαρτημάτων
  • Αντικατάσταση κατεστραμμένων εξαρτημάτων με γνήσια ανταλλακτικά
  • Συμπεριλαμβάνεται η εργασία αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης
  • Η οδική βοήθεια περιλαμβάνει επισκευή ( εαν γινεται) και ρυμούλκηση
  • Εξειδικευμένη και πιστοποιημένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Piaggio
  • Αποτελεσματικότητα του σκούτερ
  • Πρόσθετη αξία του οχήματος σε περίπτωση μεταπώλησης
Top

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μπορείς να επωφεληθείς από την υπηρεσία επέκτασης εγγύησης εάν το όχημά σου έχει περάσει το 2ο έτος κυκλοφορίας και βρίσκεται στο 3ο + 4ο (τρίτο και τέταρτο) έτος ζωής.

Η περίοδος επέκτασης εγγύησης στο όχημα είναι 24 μήνες,
 
Έχε υπ`όψιν σου ότι η εγγύηση παρέχεται από Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Τεχνικής Εξυπηρέτησης, σε χώρες όπου υπάρχουν εξουσιοδοτημένα κέντρα παροχής υπηρεσιών του Ομίλου Piaggio.
Top

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Η επέκταση εγγύησης μπορεί να αγοραστεί αν διαθέτεις στην κατοχή σου όχημα Piaggio που έχει ακολουθήσει και πραγματοποιήσει με ακρίβεια το πρόγραμμα συντήρησης, όπως αυτό προβλέπεται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης από την ημερομηνία αγοράς του οχήματος.

Συνιστάται η τήρηση των εγγράφων που πιστοποιούν την εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων εργασιών συντήρησης, τόσο φορολογικών αποδείξεων όσο και πιστοποιητικών, που εκδίδονται από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο τεχνικής εξυπηρέτησης. Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένους μηχανικούς με υψηλό επίπεδο τεχνικών γνώσεων και συγκεκριμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων, χαρακτηριστικά που διαθέτει το εξουσιοδοτημένο δικτύο της Piaggio.

Κανονικά, όλες οι διαδικασίες συντήρησης καθώς και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρόγραμμα συντήρησης επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

Top

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

• Τα παρεχόμενα εργαλεία, λιπαντικά, αναλώσιμα, εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά, συνεπώς τακάκια φρενών, δίσκους συμπλέκτη, τσιμούχες στεγανοποίησης, ελαστικά, μπαταρία, λαμπτήρες, σέλα, σωληνάκια και άλλα λαστιχένια εξαρτήματα, σετ επισκευής, ντίζες κλπ – διευκρινίζουμε ότι η παρούσα λίστα δεν πρέπει να θεωρείται οριστική αλλά παρατίθεται ως παράδειγμα

• Οι ζημιές που προκαλούνται λόγω ανωτέρας βίας και λόγω έκθεσης σε ατμοσφαιρικά φαινόμενα (χαλάζι, ήλιος, βροχή κλπ), λόγω χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών και ενδεχόμενες ζημιές/σπασίματα που μπορεί να προκληθούν από αυτά.

• Βλάβες που προκαλούνται από

o επισκευές ή επεμβάσεις συντήρησης που δεν εκτελούνται με βάση την καθιερωμένη διαδικασία

o χρήση βενζίνης και υγρών με χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά που υποδεικνύονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης και Συντήρησης

o υπερθέρμανση λόγω ανεπαρκούς ποσότητας υγρών λίπανσης στον κινητήρα.

• Βλάβες που προκαλούνται από άτομα, αντικείμενα ή ζώα

• Βλάβες/ζημιές λόγω οδικού ή άλλης φύσης ατυχήματος ή σύγκρουσης που προκαλούνται από σπασίματα ή βλάβες γενικότερα • Χρήση του οχήματος σε οποιαδήποτε αγωνιστική δραστηριότητα, δημόσια επίδειξη, θέαμα, τεστ και δοκιμή

• Όλες οι βλάβες που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση, αμέλεια αδεξιότητα, τυχαίο συμβάν

Έχε υπ` όψιν σου ότι η εγγύηση παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν το πρόγραμμα επέκτασης εγγύησης δεν έχει ενεργοποιηθεί σωστά.

- Εάν οι σειριακοί αριθμοί αναγνώρισης του πλαισίου ή / και του κινητήρα έχουν τροποποιηθεί ή διαγραφεί.

Ο Όμιλος Piaggio διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υπηρεσία εγγύησης εάν ο πελάτης δεν ικανοποιεί πλήρως οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

Top