Βεβαιώσεις εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων

    Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Εργοστασιακής Έκδοσης για τον προσδιορισμό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) που απαιτείται για τον εκτελωνισμό οχημάτων παλαιότερων ετών, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση: